ללא כותרת

ללא כותרת

ללא כותרת

ללא כותרת

ללא כותרת

ללא כותרת

כלות באויר

כלות באויר

ללא כותרת

ללא כותרת

כמיהה

כמיהה

קניון אדום

קניון אדום

פרחים

פרחים

פרחי אש

פרחי אש

פרח כתום

פרח כתום

עלה

עלה

עד אין קץ

עד אין קץ

זוג

זוג

סייפן

סייפן

מדליון

מדליון

לילה קוסמי

לילה קוסמי

זוג בעלי כנף

זוג בעלי כנף

הרוקדת

הרוקדת

העלה האחרון

העלה האחרון

הסוד

הסוד

בן האש ובין המים

בן האש ובין המים

ארץ חדשה

ארץ חדשה

שמיניות באויר

שמיניות באויר

שושנת רוח

שושנת רוח

ציורים אלו ניתן להתרשם בגלריה שבחלל ביתי