top of page
מודעה אביב 22.jpg

צבעים במרחב הפנימי

מסלול שבתון

קורס שנתי, 56 ש"ש, 2 נקודות זכות.
סתיו חורף.jpg

מיוחד למורות, גננות ומטפלות באמנות הנמצאות לקראת שנת שבתון -

מתודה ייחודית ללימוד ציור המהווה גם כלי אימוני נפלא לפיתוח היכולת האישית. 

קורס שנתי ללימוד ציור והתפתחות אישית למורות, גננות ותרפיסטיות באמנות, מוכר כלימודי חובה עבור מורות א' ב', גננות ומטפלות באמנות, וכלימודי העשרה לכל השאר.

הקורבהמבוסס על גישה האנתרופוסופית לציור (ציור אנתרופוסופי) בה הצבעים הם המובילים את התהליך.

תהליך הלימוד מתבצע באמצעות תרגילים בצבע ומכחול, המותאמים אישית לכל משתתפ/ת .
הלימוד בקבוצות קטנות של עד 4 משתתפים/ות.  אפשרות למסלול פרטני.

תוכנית הקורס - 56 שעות אקדמיות, 28 מפגשים 

10 מפגשים ראשונים:

הכרות עם הטכניקה של ציור מתוך הצבע: 7 שלבים מהכתם אל הצורה,
הכרות עם הצבעים ותכונותיהם: צבעים חמים/קרים, צבעים משלימים, גוונים וכו'

טבע וצבע': ציורי נוף ותרגילים עונתיים (סתיו/חורף) לפיתוח קשב ל'עולם שמחוצה לנו",
פיתוח כושר ההתבוננות.

מפגשים 10-20:

תרגילים בהתאמה אישית המיועדים להטמיע את הטכניקה.

תרגילי עיצוב ותכנון: מבנים, דמויות.

מפגש אישי בהן יבחן הקשר בין הקשיים הטכניים המתגלים בתהליך לבין תכונות האופי ודפוסים של התלמיד/ה.

תרגילי התמרה. תרגילים שעניינם פיתוח כשרים 'רדומים' דרך תרגילים בציור,
כל אחד על פי צרכיו בהתאם להבנות שעלו בשיחה)

מפגשים 20-28:

המשך תרגילים בהתאמה אישית

התנסות בצבעי שמן

ציור חופשי מתוך הצבע- כאשר נושא הציור מתגלה מתוך התהליך.(תרגילים לעידוד קבלת החלטות/פיתוח הדמיון/שהייה בחוסר ודאות/עצמאיות)

מפגש מסכם .

מחיר הקורס 3980 ₪.

ההצטרפות מותנת בפגישת הכרות אישית לצורך הסבר, התנסות ותיאום ציפיות.

bottom of page