עד לאין קץ- גלריית ציורים, איילת השחר סלע
 חדש 
רגעים לאינסוף
 ציורים | שירים | כתבים

דרך תהליך יצירתי העוסק בתצורות החמקמקות המתגלות בעת צפייה בקליידוסקופ, ובשילוב שירים ומסות קצרות העוסקים במימד הרוחני, ספר זה מבקש לבטא חיבור אפשרי בין אדם פרטי, אחד מיני רבים, בר חלוף, לאלוהות נשגבה, נצחית ואחדותית...

למידע נוסף ו/או הזמנות

רגעים לאינסוף, ספר חדש, איילת השחר סלע
התמזגות, גלריית ציורים איילת השחר סלע
התנוצצות, גלרית ציורים, איילת השחר סלע
צבעים במרחב הפנימי, סדנאות ציור בבגישה אנתרופוסופית